رای ما
رای ما
مدت زمان : 02:35
ای وطن (نظام آشتیانی)
ای وطن (نظام آشتیانی)
پنج دقیقه و هجده ثانیه
نشان بهشت
نشان بهشت
چهار دقیقه
هوهوچی چی
هوهوچی چی
هوهوچی چی (2:35)
یادت هنوز هست
یادت هنوز هست
2:46
قهرمان ایران
قهرمان ایران"00:03:51"
مدت: 3 دقیقه و 51 ثانیه
ایران من
ایران من
سه دقیقه و سی و چهار ثانیه
وطن - دلاوریان
وطن - دلاوریان
چهار دقیقه و نه ثانیه
طرح نو
طرح نو
سه دقیقه و چهارده ثانیه
چی سرزمینم
چی سرزمینم
سه دقیقه و پنجاه و شش ثانیه
وطن عزیزم
وطن عزیزم
چهار دقیقه و سی و هفت ثانیه
میهن من
میهن من
خلیج تا ابد فارس
خلیج تا ابد فارس
مدت زمان : 03:57
کلیپ پیتکو
کلیپ پیتکو
کلیپ پیتکو
کلیپ لالایی
کلیپ لالایی
کلیپ لالایی
باز کن پنجره ها را
باز کن پنجره ها را
موسیقی " باز کن پنجره ها را " با موضوع 12 فروردین در واحد موسیقی مرکز سمنان تهیه و پخش گردیده است.
سرزمین
سرزمین
چهار دقیقه و بیست و دو ثانیه
سرزمین من ایران
سرزمین من ایران
چهار دقیقه و هفت ثانیه
انتخابات
انتخابات
دو دقیقه و سی و هشت ثانیه
ای وطن
ای وطن
شش دقیقه و چهل ثانیه