زمستان
3:20
رهسپار
مدت:4:10
هنگامه عشق
5:53
حلقه مستان
مدت:4:16
بوکه بارانه
مدت 02:23
خاک میهنم طلاست
مدت:3:22
وطن گول اچدی
مدت: 3 دقیقه و 45 ثانیه
سن گدنده(وقتی تو رفتی)
مدت: 4 دقیقه و 13 ثانیه
وطن
5:30
یار همسفر
4:20
گل مهتاب
3:20
قبله نظر
4:25
با گلها
3:49
صلوات خوانی
وادی عشق
مدت 04:11
مناجات
مدت:3 دقیقه و 16 ثانیه
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم
مدت زمان : 10:52
تنیا آساره (تنها ستاره)
به مدت: 05:04
قیش
4 دقیقه و 12 ثانیه
افسانه جهان
06:39 دقیقه