هاشوا
هاشوا
مدت 3:43
نه قالدی دونیاسی
نه قالدی دونیاسی
مدت: 3 دقیقه و 54 ثانیه
ناز ائیلر
ناز ائیلر
مدت: 2 دقیقه و 56 ثانیه
وطنیم ایراندیر
وطنیم ایراندیر
مدت:3 دقیقه و 29 ثانیه
عیدانه (هفت سین)
عیدانه (هفت سین)
پنج دقیقه و یازده ثانیه
قهر نکن
قهر نکن
مدت 3:35
پاییز گلدی
پاییز گلدی
مدت: 3 دقیقه و 57 ثانیه
دا حلالم بکو
دا حلالم بکو
00:05:00
هوای گل
هوای گل
00:01:55
ایل مو
ایل مو
00:02:10
عشقم
عشقم
.
سرفراز تاریخ
سرفراز تاریخ
چهار دقیقه و پنجاه و سه ثانیه
وداع آخر
وداع آخر
00:01:00
شیر شرقی
شیر شرقی
00:02:12
هوای گل
هوای گل
00:01:55
وطن
وطن
00:01:22
رویا
رویا
00:02:50
ماه دلم
ماه دلم
00:03:00
شر شر بارون
شر شر بارون
00:04:38
نهضت جهانی
نهضت جهانی
00:01:00