سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

انتشار کتاب توسط همکار مرکز زنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتشار کتاب توسط همکار مرکز زنجان

کتاب مهدویت در ادیان، با نگاهی ویژه بر آرمانشهر در اندیشه سیاسی شیعه و یهود توسط سید مجتبی موسوی همکار واحد فرستنده های صدا و سیمای مرکز زنجان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز زنجان، این کتاب در چهار فصل به نگارش در آمده است. فصل اول نگاهی اجمالی به موضوع منجی در ادیان الهی و مکاتب غیر الهی داشته، سپس در فصل ها ی بعدی به صورت تخصصی به آرمانشهر در اندیشه سیاسی شیعه و یهود پرداخته شده است.

در این کتاب جهت تبیین مسئله از 74 منبع و کتب معتبر علمی از جمله کتب بنام شیعه مثل بهار الاانوار و قرآن کریم و همچنین کتب مقدس و مذهبی یهود استفاده شده است و با بررسی تشابهات و تمایزات مکتب شیعه و یهود درباره منجی، به ارکان حکومت آرمانشهر، کارگزاران آرمانشهر و نحوه حکومت آرمانشهر اشاره شده است.

alt