سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

انتصاب مدیر هماهنگی تولید و پویانمایی مرکز سیمای استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیر هماهنگی تولید و پویانمایی مرکز سیمای استان ها

انتصاب مدیر هماهنگی تولید و پویانمایی مرکز سیمای استان ها

 

مدیر کل طرح و هماهنگی تولید مرکز سیمای استان ها طی حکمی سید ارشاد میر شجاعی را به سمت مدیر هماهنگی تولید و پویانمایی مرکز سیمای استان ها منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان در متن این حکم آمده است: با توجه به مراتب تعهد ، تخصص و شایستگی جنابعالی در حوزه پویا نمایی انتظار می رود ضمن توجه به کادر سازی در این حوزه مواردی از جمله :  توجه جدی به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ، افزایش حجم تولید برنامه های پویا نمایی و عروسکی با کیفیت برای افزایش سهم بخش آثار داخلی و خارجی ، زمینه سازی برای عرضه تولیدات مراکز استانی به شبکه های داخلی سیما ، منطقه ای و فرا منطقه ای ، برجسته سازی هویت ملی و بومی با بهره گیری از مولفه های فرهنگی در تولیدات پویانمایی و عروسکی ، الگوسازی باور پذیر و ملموس با خلق شخصیت ها و قهرمانان ملی و بومی و بهره گیری از قصه های عامیانه در تولیدات پویا نمایی و عروسکی و... را مورد توجه قرار داده و جامه عمل بپوشانید.