سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰

انتصاب معاون صدای مرکز کردستان - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب معاون صدای مرکز کردستان

انتصاب معاون صدای مرکز کردستان

انتصاب معاون صدای مرکز کردستان

امان اللهی مدیر کل مرکزکردستان طی حکمی علیرضا قهرمانی را به عنوان معاون صدای مرکز منصوب کرد.

 به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کردستان ، مراسم معارفه معاون صدای مرکز کردستان با حضور مدیر کل مرکز، معاونین، مدیران و جمعی از همکاران رادیو در سالن جلسات مرکز برگزار شد.

امان اللهی در مراسم معارفه معاون صدا بیان داشت که تعامل و مشارکت عالمانه و آگاهانه همکاران در سازمان­های رسانه­ ای منجر به تعالی و ارتقای برنامه های آن رسانه و استقبال مخاطبان از آن رسانه می­ شود. وی گفت: امید است که با تعامل و ارتباط بیشتر همکاران و مدیران با هم از یک سو و برقراری ارتباط بیشتر با مخاطبان رادیو از سوی دیگر شاهد موفقیت های چشمگیر صدای مرکز کردستان باشیم.

امان اللهی مدیر کل مرکز پس از معرفی علیرضا قهرمان به عنوان معاون جدید صدای مرکز کردستان؛ به منظور آشنایی و تعامل بیشتر همکاران و معاون جدید به معرفی همکاران حاضر در جلسه پرداخت.