سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

ایوب آقاخانی :ارزیابی ها با توجه به شاخصه های بومی - صفحه محتوایی خبر

 

 

ایوب آقاخانی :ارزیابی ها با توجه به شاخصه های بومی

ایوب آقاخانی :ارزیابی ها با توجه به شاخصه های بومی

 

ایوب آقاخانی از داوران کمیسیون صدا معتقد است: توجه به یک نکته اساسی در این بین ضروری است و آن هم اینکه ناگزیرم در معیارهای داوری حتی در بحث برنامه‌سازی، به شاخصه‌‌های بومی توجه کنیم.

آقاخانی گفت: برای  جشنواره تولیدات مراکز استانی، نیازمند تشکیل اتاق فکری با حضور سیاست‌گذارانی هستیم که فقط بخشی از آنها از مجموعه صدا و سیما باشند زیرا تزریق خون جدید به این مجموعه می‌تواند راهگشا باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید مخاطبان بی اعتنا را دوباره جذب و اعتمادشان را جلب کنیم و این کار نیاز به آدم‌هایی دارد که تجاربی نزدیک به معیارهای فارغ از ایدئولوژی رسانه‌ای باشد.

وی با بیان اینکه جشنواره چهره هاي هنرمند بومي را به رسانه ها معرفي كرده است ادامه داد: تشکیل اتاق فکر برای انتخاب معیارهای کاربردی‌تر انتخاب آثار ضروری است.