سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل ساختمان و تاسیسات از مرکز قم - صفحه محتوایی خبر

 

 

بازدید مدیرکل ساختمان و تاسیسات از مرکز قم

 هدایتی مدیر کل ساختمان و تاسیسات سازمان صدا و سیما از استودیوها، تاسیسات و ساختمان های در حال احداث صدا و سیمای مرکز قم بازدید کرد.

مدیرکل ساختمان و تاسیسات سازمان صدا و سیما در این بازدید که از پروژِه های در حال احداث شامل: پروژه ساختمان دانشکده صدا و سیما، پروژه ساختمان توسعه اداری صدا و سیمای مرکز قم، پروژه استودیو 20 و.... بود  بر پیشرفت فیزیکی و انجام پروژه ها در زمانبدی های تعیین شده تاکید کرد.

در این بازدید آقایان عمو زاده مدیر امور طراحی، مهندس کوهی کار کارشناس تاسیسات و ... نیز حضور داشتند.

بازدید از استودیوهای صدا و سیما به خصوص نودال و نیوزروم در حال اجرا نیز از دیگر اهداف این سفر بود.

alt