سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

برگزاری دوره آموزشی در مرکز اردبیل - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دوره آموزشی در مرکز اردبیل

برگزاری دوره آموزشی در مرکز اردبیل

به همت واحد حراست مرکز اردبیل یک دوره آموزشی "تهدیدات و تخلیه  تلفنی" برای کارکنان صدا و سیمای مرکز اردبیل برگزار شد.

در این دوره آموزشی دو روزه که به منظور آشنایی مدیران و کارکنان مشاغل حساس واحد های مختلف مرکز با انواع تهدیدات و تخلیه اطلاعات رایانه‌های شخصی و تلفن ها برگزار شد، بیش از 75 نفر از همکاران مرکز روز های پنجم و هفتم مرداد ماه آموزش های لازم را فرا گرفتند.