سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۰

ثمرات طرح تحول آموزش و پژوهش سازمان محسوس است - صفحه محتوایی خبر

 

 

ثمرات طرح تحول آموزش و پژوهش سازمان محسوس است

معاون آموزش و پژوهش سازمان صدا و سیما در ششمین همایش معاونان صدای سراسر کشور با اشاره به طرح تحوّل حوزه آموزش و پژوهش سازمان صدا‌و‌سيما گفت: ايده اين طرح که در اواخر سال 1388 به جريان افتاد، موجب تحوّلات مختلفي در بخش آموزش سازمان شد که به ‌روزرساني درس‌ها و کتاب‌ها، ارتقاي سطح علمي  استادان و جوان‌گرايي در اين‌حوزه،  از جمله ثمرات طرح تحوّل بوده است.

دکتر علی اصغر غلامرضایی افزود: در حوزه پژوهش نيز تأسيس گروه‌هاي سبک‌ زندگي، ماهواره و انتخابات در اداره کلّ مطالعات رسانه اين مرکز و تلاش براي تقويت پشتوانه پژوهشي و نظري اقدامات رسانه ملّي بويژه در حوزه برنامه‌ريزي و برنامه‌سازي، توجه ویژه به دانشکده صدا و سیما و مرکز پژوهش‌هاي اسلامي براي افزايش کيفيّت فعّاليّت‌ها و صرفه‌جويي در بودجه و نيروي انساني در کنار افزايش عملکرد، از ديگر اقدامات جدی در معاونت آموزش و پژوهش بوده است.

وی با اشاره به فعالیت پژوهشگران در مراکز صدا و سیما و پژوهش های متعدد در استان ها گفت: آموزش و تربيت پژوهشگر رسانه‌اي و افزايش کيفيّت و کميّت دستاوردهاي پژوهشي بر اساس نيازهاي فعلي و آينده رسانه مهم‌ترين نکاتی است که به آن توجه ویژه شده است.

غلامرضایی در ادامه بر ضرورت جمع آوري و تلخيص کارهاي مطالعاتي آموزشي و پژوهشي و شناخت جامعه هدف در برنامه های مراکز استانی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر دوره های آموزشی متعددی برای کارکنان در مشاغل مختلف برگزار می شود که باعث ارتقای سطح دانش آن ها می شود.

وي ساختار جذاب برنامه سازي، ارتباط موثر برنامه ها با نهادهاي آموزشي و پژوهشي حوزه و دانشگاه، بررسي وضعيت حال و آينده شبکه ها و تکيه کردن برجامعه و مردم در آموزش را ازعوامل موثر در پيشرفت شبکه های استانی عنوان کرد.

در پایان این نشست معاونان صدای مراکز بخشی از مشکلات و راهکارهای پیش رو در حوزه پژوهش های برنامه ای و آموزش مشاغل مختلف در حوزه رادیو را مورد بررسی قرار دادند.

alt

alt