سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۰

صدای رادیو فارس یکسان سازی شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

صدای رادیو فارس یکسان سازی شد

پس از ماه ها تلاش طرح سنکرون کردن (یکسان سازی) صدای رادیو استانی موج متوسط جنوب استان در ایستگاه های لار و لامرد برروی فرکانس 1287 کیلوهرتز به ثمر نشست.از مزیت های این طرح عدم سرگردانی مخاطبین برای دریافت سیگنال از چند فرکانس متعدد و هم افزایی و کمک امواج پخش شده در دو ایستگاه به یکدیگر و کیفیت بهتر دریافت مخاطبین و دریافت سیگنال قوی تر و افزایش مقاومت رادیو  در مقابل پارازیت های متعدد محیطی است.

مهندس پهلوانی مدیر ارزیابی اداره کل فرستنده های رادیویی در سفر به شهرهای شیراز، لار و لامرد با بررسی وضعیت موجود و تنظیم تاخیر صداهای ورودی نسبت به تنظیم صدا در مناطق هم پوشان نیز اقدام لازم را انجام دادند.

alt