سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰

فعالیت های پژوهشی مرکز خراسان رضوی تشریح شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

فعالیت های پژوهشی مرکز خراسان رضوی تشریح شد

نمایشگاه آثار و دستاوردهای پژوهشی واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای خراسان رضوی در هفته پژوهش با بیش از 110 جلد پژوهش شامل تحقیقات اسنادی، میدانی و برنامه ای، پژوهش پوسترها، نشریات فصلنامه اشاره و ... در ساختمان رضوان مرکز برگزار شد.

 به بهانه برگزاری این نمایشگاه با علیزاده مدیر واحد آموزش و پژوهش مرکز خراسان رضوی گفت و گویی انجام شد .

 وی عناوین پژوهشی سال 92 این واحد را به این شرح بیان نمود: آشنایی با ادبیات دفاع مقدس، اوایل و عرایض رسانه ای، دو حنجره یک صدا ( شعر امروز ایرانیان و تاجیکان در یک نگاه )، بررسی تأثیر برنامه های خانوادگی صدا و سیمای خراسان رضوی در کاهش میزان طلاق در شهر مشهد، نقش شبکه استانی در اصلاح سبک زندگی در حوزه خانواده با تأکید بر درک متقابل اعضای خانواده، بایدها و نبایدهای آپارتمان نشینی، علل ضعف انضباط در فرهنگ رانندگی شهر مشهد، مسائل پیش روی رسانه استانی در آینده ناظر به چه مواردی است؟

alt

وی درخصوص نقش یافته های پژوهشی در تولیدات رادیویی و تلویزیونی و نیز تولید آثار فاخر گفت: یکی از راهبردهای اصلی سازمان صدا و سیما و از جمله شبکه های استانی « تولید بر مبنای پژوهش » است. بسیاری از صاحبنظران عرصه ارتباطات معتقدند ناظر به گستردگی رادیو و تلویزیون و ضریب نفوذ آن در افکار عمومی هر برنامه ای که از رادیو یا تلویزیون پخش می شود، باید براساس مطالعه و پژوهش باشد. رسانه که هدایت افکار عمومی با جامعۀ هدف میلیونی را به عهده دارد نباید بدون پیوست مطالعاتی و پژوهشی، برنامه ای را به مخاطبان ارائه دهد.

 ایشان افزود: بهره گیری از یافته های پژوهشی در تولیدات، علاوه بر اینکه آنها را مستند به منابع علمی و تحقیقاتی می کند باعث مدیریت مناسب تولید هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ انسانی می شود.

در پیوند بین تولید و تحقیق این نکته را نیز باید گفت: که این یک ارتباط دو طرفه است و پژوهش ها هم باید به سمت کاربرد در تولید هدایت شوند.

مدیر واحد آموزش و پژوهش مرکز خراسان رضوی در ادامه درخصوص نقش پژوهش و مطالبات مخاطبان  گفت: رسانه قطعاً یکی از عوامل اصلی جامعه پذیری افراد جامعه است. این مهم میسر نمی شود مگر اینکه نیازها و مطالبات جامعۀ مخاطبان احصاء شود. پژوهش از دو منظر می تواند در این مورد به کمک رسانه بیاید، یکی سنجش نیازها و انتظارات از طریق نظرسنجی و نیازسنجی از مردم و ارائه نتایج آن به برنامه سازان و دست اندرکاران رسانه و دیگر  انجام پژوهش های راهبردی و بنیادین،  برای هدایت نیازها و ذائقه مخاطبان به سمت اهداف متعالی.

وی در ادامه درباره نهادینه نمودن دوره های آموزشی مرتبط با پژوهش علاوه بر پیگیری و ایجاد جایگاه حقوقی پژوهش در فرآیند تولید به برگزاری دوره های آموزشی مختلف اشاره و اظهار نمود، برگزاری دوره های تحلیل محتوا و ارزیابی برنامه ها، دوره آموزشی تحلیل داده های پژوهشی از طریق نرم افزار spss، دوره های متعدد آموزش پرسشگری جهت نظرسنجی و جمع آوری اطلاعات از مخاطبان از این جمله  است.

مدیر آموزش و پژوهش مرکز خراسان رضوی همچنین از اقداماتی در حوزه پژوهش عملیاتی و اجراء در آینده  به این شرح خبر  داد.

 نظرسنجی از مخاطبان درباره برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی با هدف سنجش میزان مخاطب، رضایت، اعتماد و ... ، نیازسنجی از مخاطبان با هدف سنجش انتظارات، مطالبات و نیازهای مردم از شبکه استانی، اثرسنجی برنامه های تولیدی بر مخاطبان، انجام پژوهش های برنامه ای با هدف تولید برنامه بر مبنای آنها، انجام پژوهش های راهبردی و توسعه ای با هدف سیاستگذاری و تصمیم گیری بر مبنای علم و تحقیق در مرکز، ارتباط با نهادهای پژوهشی و بهره گیری از یافته های مجامع علمی و تحقیقاتی در راستای تحقق شعار محوری تحول در تولید و شکوفایی در محتوا  و نیز حمایت از  تولید مسئله محور.