جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

«تنهای تنهای تنها» فیلمی شریف و انسانی است - صفحه محتوایی خبر

 

 

«تنهای تنهای تنها» فیلمی شریف و انسانی است

رهبر قنبری معتقد است: «تنهای تنهای تنها» فیلمی شریف و انسانی است که از فرم و محتوای غنی برخوردار است.

«رهبر قنبری» کارگردان سینما اظهار داشت: بعد از دیدن چند فیلم ضعیف بالاخره یک فیلم خوب دیدم.

کارگردان «او» ادامه داد: فیلم سینمایی «تنهای تنهای تنها» فیلم شریفی و انسانی است که از فرم و محتوای بسیار خوبی و غنی برخوردار بود گر چه از ضعف‌های اندکی نیز برخوردار بود.

قنبری ادامه داد: خوشحالم که این فیلم را دیدم چرا که در مجموع فیلم عاری از ادای مرسوم است و قصه خود را سرراست با مخاطب در میان گذاشت.

alt