جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

آبادی های خراسان شمالی به شما سلام می کنند - صفحه محتوایی خبر

 

 

آبادی های خراسان شمالی به شما سلام می کنند

به گزارش روابط عمومی مرکز صدا و سیمای خراسان شمالی برنامه تلویزیونی سلام آبادی روزهای زوج از شبکه شما پخش می شود .

این برنامه تلویزیونی که تولید سیمای خراسان شمالی است شنبه – دوشنبه و چهارشنبه بعد از اذان ظهر از شبکه شما پخش می شود .

سلام آبادی به مدت 30 دقیقه به معرفی روستاهای خراسان شمالی و ظرفیت ها و توانمندیهای آن می پردازد و در هر برنامه به یکی از روستاهای خراسان شمالی سفر می کند.

آیتم های این برنامه را گزارش از فرهنگ عامه مردم ، باورها ، رسوم سنتی درست و احترام به بزرگترها ، معرفی ویژگیهای خاص روستاها ، فضای شادابی و نشاط در روستاها ، بازیهای محلی ، معرفی نهادهای مردمی همچون شوراها و دهیاریها و ... می باشد.

 عوامل این برنامه را علیرضا مهاجری با عنوان تهیه کننده و محمد اسپیگی تصویربردار و تدوینگر تشکیل می دهند .

alt

alt