رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸

آثار ارائه شده به جشنواره به نسبت دوره های قبل رسانه ای تر هستند - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

آثار ارائه شده به جشنواره به نسبت دوره های قبل رسانه ای تر هستند

آثار ارائه شده به جشنواره به نسبت دوره های قبل رسانه ای تر هستند

 

مهدی فرجی رییس انتخاب و داوری بخش نمایشی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها در گفت و گو با ستاد خبری این جشنواره درباره ارزیابی اش از آثار ارائه شده بیان کرد: به نظر من آثاری که به این دوره از جشنواره ارسال شده بودند، به نسبت سال گذشته از کیفیت بالاتر و مطلوب تری برخوردار و اثار رسانه ای تر بودند.

وي افزود: من فکر می کنم بسیاری از این آثار می توانند در جشنواره های معتبر دیگر کشور هم برگزیده شوند و این قابلیت را دارند. بنابراین آثار به نسبت سال های گذشته روند رو به رشدی داشته است.

وی همچنین افزود: در بخش نمایش سراغ برخی از سازندگان آثار را گرفتم متوجه شدم که بومی و متعلق به مراکز هستند که کارهای درخشانی بودند که به نظر من سازندگان این آثار می توانند در سال های بعد در سطح ملی آثاری را تولید کنند. در نهایت و به طور کلی می توانم بگویم که تاثیرات برگزاری این جشنواره به نحوی بوده که این میزان رشد و پیشرفت و ارتقای کیفی آثار را می توان در آنها مشاهده کرد.