جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

احمدی همراه " شما " شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

احمدی همراه " شما " شد

 در مراسمی با حضور مدیران معاونت امور استان ها و کارکنان شبکه شما، مسعود احمدی افزادی به عنوان مدیر شبکه شما معرفی شد.
معاون امور استان های صدا و سیما در این مراسم در سخنانی از چرخش مدیریتی در مسئولیت های سازمان به عنوان عامل انگیزش و تلاش مضاعف یاد کرد.
کیومرث طهماسبی با اشاره به سابقه طولانی مدیرپیشین شبکه شما از پهلوان زاده به عنوان مدیری یاد کرد که در مراکز استان ها، حوزه های ستادی و دفاتر خارج از کشور منشاء خدمات فراوانی بوده است.
معاون امور استان ها تصریح کرد: راه اندازی شبکه شما با حداقل امکانات سخت افزاری و  نرم افزاری از ثمرات تلاش و همت همکاران ایشان بود که هم اکنون به لطف الهی در مسیر رو به رشدی  قرار گرفته است.
وی با اشاره به تعامل مثبت پهلوان زاده با مدیران مراکز افزود: نگاه سازمانی داشتن در انجام ماموریت های محوله و همراهی با حوزه های مختلف درون سازمانی از ویژگی های اختصاصی آقای پهلوان زاده است.
دکتر طهماسبی در ادامه با اشاره به ویژگی های مدیریتی مدیر جدید شبکه شما از مسعود احمدی به عنوان مدیری یاد کرد که از نوجوانی در عرصه های مختلف در سازمان حضوری فعال داشته است.
طهماسبی افزود: دکتر احمدی با درخشش در مدیریت رادیو البرز، اعتماد مدیران سازمان را جلب کرد ،بنابراین مدیریت صدا و سیمای مرکز گلستان به ایشان واگذار شد.
وی تصریح کرد: با درایت و مدیریت قوی او ،مرکز گلستان در شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز عنوان برترین مرکز را به خود اختصاص داد.
وی همچنین در سمت مدیریت رادیو جوان و شبکه تهران با نوآوری ها و خلاقیت هایی مثال زدنی سبب  پویایی و ارتقاء کمی و کیفی این شبکه ها شد.

 alt alt