رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

احمد علی رمضانی - مدیركل صدا و سیمای مركز کرمان - صفحه محتوايي يادداشت

 

 

يادداشت

« بازگشت

احمد علی رمضانی - مدیركل صدا و سیمای مركز کرمان

احمد علی رمضانی - مدیركل صدا و سیمای مركز کرمان

 

انیمیشن که یکی از فرزندان سینما بوده ، امروز به رشـد وبالنـدگی ای رسیده که مستقلا به عنوان پدیده ای تاثیرگذار بر افکارجوامع به خصوص قشر تربیت پذیرکودک و نوجوان شمرده می شود . این شیوه از بیان امروزه علاوه بر نقش تربیتی و آموزش فوق العاده ای که دارد بعنوان یک بازی اقتصادی و در امد زا نیز محسوب می گردد به همین دلیل روز به روز بر اهمیت آن افزوده می مـی گردد وکشورهای پیشرفته آن را ابزاری برای رسیدن به اهداف فرهنگی خود بدل کرده اند، این تاثیرگذاری بحدی است که جوامع و کشورهای دیگررا  تحت تاثیر خود قرار داده و گاه تا مرز نابودی فرهنگ های سنتی و ارزشی آن کشورها پیش رفته است ودر قرنی که قرن جنگ رسانه ها نام گرفته ،رسانه ی انیمیشن از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار می باشد و تقویت آن از اهمیت خاصی برخوردار است . انیمیشن امروزه دیگر ویژه کودکان و نوجوانان نیست بلکه از قالب کارتونهای  سرگرم کننده برای کودکان تبدیل به رسانه فراگیری شده که در همه احاد جامعه را از زن و مرد و پیر و جوان کودک و نوجوان هدف قرار داده به نحوی که برخی انیمیشنها اصولا از ابتدا برای گروههای بزرگسال ساخته می شوند وتاثیرات بسیار جالبی هم بر روی بزرگسالان دارد ساخت فیلم های سینمایی مستند ها و سریال های جذاب در ساختار انیمیشن از رشد قابل  ملاحظه ای برخوردار است

لذا با توجه به مسائل پیش گفته توجه به انیمیشن امروزه به یک ضرورت تبدیل شده و رسانه ملی که پرچم فرهنگ سازی و هدایت افکار عمومی را در دست دارد  می بایست از این رسانه مهم  و تاثیر گذار نهایت استفاده را ببرد  و بدون شک برگزاری جشنواره انیمیشن یکی از راههای مهم ترویج؛ تشویق و استفاده از این عنصر موثر می باشد .