رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

اختتامیه بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها - مرداد ماه ۱۳۹۸ - خراسان شمالی - صفحه محتوايي گزارش تصويري

 

 

گزارش تصويري

اختتامیه بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها - مرداد ماه ۱۳۹۸ - خراسان شمالی

                  جديدترين گزارش تصويري