جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

اختتامیه بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها - مرداد ماه ۱۳۹۸ - خراسان شمالی - صفحه محتوايي گزارش تصويري

 

 

گزارش تصويري

اختتامیه بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها - مرداد ماه ۱۳۹۸ - خراسان شمالی

اختتامیه بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها - مرداد ماه ۱۳۹۸ - خراسان شمالی


                  جديدترين گزارش تصويري