رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۸

ارتقاء آثار ارائه شده به جشنواره نسبت به دوره هاي قبل - صفحه محتوایی خبر

 

 

مشاهده خبر

ارتقاء آثار ارائه شده به جشنواره نسبت به دوره هاي قبل

ارتقاء آثار ارائه شده به جشنواره نسبت به دوره هاي قبل

 

دکتر مجید ملکی تبار عضو هیات داوری بخش پژوهش در گفت و گو با ستاد خبری بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانها در خصوص ارزیابی اش از آثار ارائه شده به جشنواره بیان کرد: با توجه به آثاری که به جشنواره ارائه شده بود و مورد بررسی قرار گرفت، به نظرم به نسبت دوره قبل و دوره های گذشته به لحاظ کیفی خیلی بهتر شده و پیشرفت کرده اند.

وی همچنین ادامه داد: من فکر می کنم که آثار خیلی به استانداردها نزدیک شده است و شاید دلیلش همین نگاه جدی است که مدیران و برگزار کنندگان به این جشنواره دارند و همین موضوع باعث شده تا تولید کنندگان آثار نیز نگاه جدی به کار خود داشته باشند.

ملکی تبار در ادامه درباره تاثیرات مثبت جشنواره در ارتقای کیفیت آثار و شناسایی استعدادهایی که در مراکز وجود دارند هم توضیح داد: رقابت باعث می شود که تولید کنندگان برای دیده شدن دقت نظر بیشتری روی آثار خود داشته باشند. چون می دانند که قرار است داوری دقیقی روی آثار صورت بگیرد و قضاوت عادلانه ای انجام می شود. از این رو خودآگاه و یا ناخودآگاه کیفیت آثار بالاتر می رود.