سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۰

آسیب‎شناسی موسیقی در شبکه استانی کردستان - صفحه محتوایی خبر

 

 

آسیب‎شناسی موسیقی در شبکه استانی کردستان

آسیب‎شناسی موسیقی در شبکه استانی کردستان

 

در نشستی با حضور جمعی از هنرمندان عرصه موسیقی، وضعیت موسیقی در شبکه استانی کردستان نقد شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کردستان، دکتر عبدالملکی، مدیرکل مرکز کردستان، در ایننشست موسیقی را بخش جداییناپذیر از فرهنگ استان کردستان دانست و با اشاره به تنوع و تکثر فرهنگی موجود در استان گفت: ذائقهشناسی و ذائقهسازی دو مولفه مهم در کار رسانهای، خصوصاً تولید و پخش موسیقی است و سعی می‌شود جغرافیای فرهنگی استان در موسیقی نیز انعکاس یابد.

دکتر امید کریمی دبیر شورای اندیشهورزی مرکز کردستان نیز با نگاهی پژوهش‌محور به تولید موسیقی و سایر برنامه‌های شبکه گفت: در دوره‌ مدیریتی جدید، با نگاهی باز و علمی‌پذیرای دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادات صاحب‌نظران حوزه‌ موسیقی خواهیم بود و در این راه هیچ‌گونه محدودیتی قایل نمی‌شویم اما انتظار می‌رود محدودیت‌ها، خط قرمزها و چارچوب‌های سازمانی در تولید و پخش موسیقی در نظر گرفته شود.

فرشید حسامی رئیس انجمن موسیقی کردستان بر نقش صداوسیما در ارائه و عرضه موسیقی‌های فاخر تاکید کرد و گفت: برای اینکه صداوسیما بتواند نیاز مخاطبان را برآورده کند باید با بهره مندی از امکانت خوبی که فراهم شده متخصصان این امر را فرا بخواند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود گام‌های مثبتی در این زمینه بردارند.

مهدی احمدی  پژوهشگر عرصه موسیقی و رئیس ارکستر فیلارمونیک کردستان نیز پیشنهاد داد سهم برنامه‌های تخصصی موسیقی در رسانه استانی افزایش یابد.

رئیس ارکستر فیلارمونیک کردستان اقتصاد هنر را موضوع بسیار مهمی در پیشرفت وضعیت موسیقی دانست و گفت: حق مالکیت معنوی بسیار ارزشمند است و امید است شبکه استانی به حقالزحمه‌های تولید موسیقی اهمیت بیشتری بدهد. همچنین صنعت تبلیغات یکی از راه‌های درآمد زایی و حتی تأتیر گذار فرهنگی است. پیشنهاد می‌شود در موسیقی تبلیغات تلویزیون بتوانیم از موسیقی کردی استفاده کنیم.

 آذر میرزا پور موزیسین و کارشناس موسیقی در این جلسه به معایب پخش برنامه‌های موسیقی محور همچون چریکه شه و در شبکه استانی پرداخت و گفت: در سالهای اخیر فعالیت بسیار زیادی در زمینه ارائه موسیقی به مخاطب شده است که متاسفانه کم رنگ شدن جایگاه واقعی موسیقی و آثار فاخر و به دنبال آن کم رنگ شدن جایگاه نوازندگان و آهنگسازان و خوانندگانی که به صورت حرفه ای و اصولی آثار موسیقایی تولید می‌کنند را در بر داشته است

آرش حسین پناهی مسئول سابق واحد سرود و موسیقی بر لزوم  احیای  مجدد شورای شعر و موسیقی تأکیدکرد و افزود: برنامه‌های موسیقی محور نباید بدون کارشناسی و بررسی دقیق پخش شود.