جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

آغاز به کار ستادهای انتخابات رسانه ملی در استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

آغاز به کار ستادهای انتخابات رسانه ملی در استان ها

معاون خبر رسانه ملی: آغاز به کار ستادهای انتخابات رسانه ملی در استان ها

آغاز به کار ستادهای انتخابات رسانه ملی در استان ها

با توجه به همزمانی انتخابات مجلس و خبرگان و حساسیت فضای داخلی و منطقه ای کشور، بزودی معاونان خبر مراکز صدا و سیما به عنوان دبیران ستاد انتخابات استان ها آغاز به کار خواهند نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس و استان ها، رئیس ستاد انتخابات صدا و سیما در جمع مدیران کل مراکز استان ها با اعلام این مطلب گفت:هویت ملی ایرانیان را داشته های فرهنگی استان ها تشکیل می دهد و تجلی عناصر اتحاد و انسجام ملی در استان ها نمود بیشتری دارد.

پیمان جبلی افزایش ضریب نفوذ در مخاطبان و جلب اعتماد آنان را از مهمترین اهداف اقدامات معاونت خبر صدا و سیما بیان کرد و افزود: برای تحقق این امر خبر را به جامعه نزدیک تر و سهم موافقان و مخالفان را در تفسیر و تحلیل موضوعات و سوژه های خبری در نظر می گیریم.

جبلی براهمیت عناصری مانند آموزش، ارزشیابی و پژوهش به عنوان مولفه ای مکمل تولید کیفی خبر تاکید و بیان کرد: نقش مراکز صدا و سیما در تولید خبرهای انحصاری، موثر و کاربردی بی بدیل است.