جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

افتتاحیه بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها - مرداد ماه 1398 - خراسان شمالی - صفحه محتوايي گزارش تصويري

 

 

گزارش تصويري

افتتاحیه بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها - مرداد ماه 1398 - خراسان شمالی

افتتاحیه بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استان ها - مرداد ماه 1398 - خراسان شمالی


                            جديدترين گزارش تصويري