رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

افتتاح 73 پروژه فنی و تولیدی در مرکز فارس - دی ماه 1394 - صفحه محتوايي گزارش تصويري

 

 

گزارش تصويري

افتتاح 73 پروژه فنی و تولیدی در مرکز فارس - دی ماه 1394

افتتاح 73 پروژه فنی و تولیدی در مرکز فارس - دی ماه 1394


                    جديدترين گزارش تصويري