جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

اقتصادی مقاومتی در برنامه ی رادیویی رویش - صفحه محتوایی خبر

 

 

اقتصادی مقاومتی در برنامه ی رادیویی رویش

اقتصادی مقاومتی در برنامه ی رادیویی رویش

اقتصادی مقاومتی در برنامه ی رادیویی رویش

شبکه ی استانی صدای مرکز قزوین اقتصاد مقاومتی را در برنامه ی رادیویی رویش تبیین می کند.

بگزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین این برنامه با هدف معرفی کارآفرینان برتر، تبیین نقش کارآفرینان دراقتصاد مقاومتی و معرفی توانمندی های مناطق روستایی و شهری در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و صنایع دستی از شبکه ی استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.
دراین برنامه کارآفرینان روند موفقیت خود و همچنین عوامل موفقیت خود در زندگی را تشریح می کنند که این بخش با رویکردی انگیزشی برای سایر کارآفرینان پخش می گردد.

برنامه ی رادیویی رویش 2 روز در هفته به مدت 40 دقیقه از رادیو قزوین پخش می شود.