جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

امواج دیجیتال به رامسر رسید - صفحه محتوایی خبر

 

 

امواج دیجیتال به رامسر رسید

امواج دیجیتال به رامسر رسید

امواج دیجیتال به رامسر رسید

بهره برداری از فرستنده صد  وات دیجیتال در ایستگاه قلعه مارکوه شهرستان رامسر، آغاز شد .

حميدي مدير كل مركز مازندران گفت : با نصب فرستنده 100 وات ديجيتال در ارتفاعات ماركوه رامسر 20 شبكه تلويزيوني و 20 شبكه راديويي با كيفيت مناسب تري در گيرنده هاي خانگي قابل دريافت خواهند شد. وي با بيان اينكه چهار صد ميليون تومان براي اجراي اين طرح هزينه شده است گفت : 70 هزار نفر از جمعيت شهرستان رامسر و شهر شيرود از اين طرح بهره مند شدند.

حميدي با بيان اينكه شبكه استاني تبرستان حدود 90 درصد جمعيت استان را تحت پوشش دارد گفت: 80 درصد فرستندهاي صدا و سيما ديجيتال و 20 درصد فرستنده ها آنالوگ هستند .