جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

آموزش تحلیل محتوای برنامه های تولیدی در خراسان رضوی - صفحه محتوایی خبر

 

 

آموزش تحلیل محتوای برنامه های تولیدی در خراسان رضوی

یک دوره آموزشی با عنوان تحلیل محتوای برنامه های تولیدی در مرکز خراسان رضوی به مدرسی آقای محمد رضا نورالدین موسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، در این دوره 23 نفر از همکاران ارزیاب پخش و برنامه سازان مرکز شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این دوره با شیوه های نوین تحلیل محتوای برنامه های تولیدی آشنا شدند و ازمباحث مطروحه استفاده کردند.

alt