جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

آموزش کاربرد موسیقی در مرکز همدان - صفحه محتوایی خبر

 

 

آموزش کاربرد موسیقی در مرکز همدان

آموزش کاربرد موسیقی در مرکز همدان

آموزش کاربرد موسیقی در مرکز همدان

یک دوره کاربرد موسیقی در برنامه های رادیویی به مدت چهار روز برای تهیه کنندگان و برنامه سازان معاونت صدای این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز همدان، از آنجا که یکی از مهمترین بخش های برنامه سازی استفاده از موسیقی و کاربرد آن در برنامه ها می باشد هدف از برگزاری این دوره آشنایی تهیه کنندگان و برنامه سازان با کاربرد موسیقی در برنامه های مختلف رادیویی می باشد.

گفتنی است آموزش این دوره را استاد وحید رستگاری به عهده داشت .