رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امین حسنی اسطلخی کسب دیپلم افتخار برای گزارش خبری با عنوان راهیان نور دریایی - صفحه محتوايي مصاحبه

 

 

مصاحبه

امین حسنی اسطلخی کسب دیپلم افتخار برای گزارش خبری با عنوان راهیان نور دریایی

امین حسنی اسطلخی کسب دیپلم افتخار برای گزارش خبری با عنوان راهیان نور دریایی

 

امین حسنی اسطلخی متولد سال 1365 واز خبرنگاران معاونت خبر مرکز صداوسیمای مرکز خلیج فارس هستم که درجشنواره بیست ویکم تولیدات رادیویی وتلویزنی مراکز استانهای صداوسیما موفق به کسب دیپلم افتخار برای گزارش خبری با عنوان راهیان نور دریایی شدم.

از سال 1391 وارد شغل خبرنگاری در واحد خبر صداوسیمای مرکز خلیج فارس شدم ونیروی رسمی این اداره کل هستم.

گزارش راهیان نور دریایی گزارش روایت گونه ای هست که سعی شده حال وهوای این سفر معنوی را از زبان مردم (مردم محور بودن ) بازگوکند ویکی از شاخصه های این گزارش خبری بود.دراین گزارش خبری سعی شده بود برای جوانانی که هشت سال دفاع مقدس را تجربه نکرده بودند وتنها ان رشادت ها را شنیدند ، جذابیت این سفر را برای آنها ملموستر شود.

جذابیت ازطریق روایت راویان هشت سال دفاع مقدس ورشادت شهدایی همچون شهید دارا ورئیسی که دست خالی درمقابل ناوهای آمریکایی ایستاندن وهلی کوپتر آمریکا را ساقط کردند وسپس به شهادت رسیدند منتقل شود.

-پیشنهاد می شود ملاک انتخاب داوران دربخش گزارش های خبری بیشتر معطوف به ساختار ، محتواوجذابیت گزارش توجه شود وملاک انتخاب داوران قرار گیرد.