جهش تولید | شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

انتصابات جدید در صدا و سیمای مرکز کیش - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصابات جدید در صدا و سیمای مرکز کیش

انتصابات جدید در صدا و سیمای مرکز کیش

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کیش ، در جلسه شورای مدیران مرکز ، مدیر کل طی احکامی مدیران جدید را منصوب کرد.

بر اساس احکام صادر شده ، آقایان محمد امین صفاری به عنوان سرپرست فنی ، علیرضا اعتمادی به عنوان مدیر اداری ، عبدالمطلب خادمی اردکانی  به عنوان سرپرست صدا ، محمد احسان خرامید به عنوان مشاور فرهنگی و خانم جمیله رجبی به عنوان مشاور امور زنان و خانواده منصوب شدند