سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

انتصاب مدیران جدید صداوسیمای مرکزکرمان - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیران جدید صداوسیمای مرکزکرمان

انتصاب مدیران جدید صداوسیمای مرکزکرمان

در مراسم جداگانه ای با حضور مدیرکل، معاونین و مدیران مرکزکرمان مدیران جدید مالی، تولید صدا، تأمین و پخش سیما، طرح و برنامه و نظارت و ارزیابی، آرشیو،اداری،خدمات و پشتیبانی، رابط حقوقی و مسئول امورقراردادها معرفی شدند.

طی احکام جداگانه ای از سوی صادقی جهانی مدیر کل مرکز کرمان، عباسی به سمت مدیر مالی، شهابی سرپرست مدیریت تولید صدا، محمدی سرپرست تأمین و پخش سیما، فریزنی سرپرست مدیریت طرح و برنامه و نظارت و ارزیابی، بختیاری سرپرست آرشیو، حسینی سرپرست مدیریت اداری، شیبانی سرپرست مدیریت خدمات و پشتیبانی و پور هاشمی مسئول امور قراردادها و رابط حقوقی مرکز معرفی شدند.