جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

انتصاب مدیران صدا و سیمای خراسان جنوبی - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیران صدا و سیمای خراسان جنوبی

انتصاب مدیران صدا و سیمای خراسان جنوبی

در مراسمی با حضور مدیر کل، معاونین و مدیران مرکز خراسان جنوبی، مدیران جدید  آرشیو ،اتاق خبر، پژوهش، تامین و پخش سیما و طرح و برنامه و نظارت معرفی شدند.

به گزارش رواط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، طی احکامی جداگانه از سوی  ثقفی مدیر کل مرکز، احمد سیف به عنوان مدیر آرشیو ، علی اکبر بیجاری به عنوان مدیر اتاق خبر، علی عربی به عنوان مدیر پژوهش، زهره  دهشیبی  به عنوان مدیر طرح و برنامه و نظارت و مهدیه باقری به عنوان مدیر تأمین و پخش سیمای مرکز معرفی شدند.