سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز مازندران - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز مازندران

انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز مازندران

انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز مازندران

رییس سازمان صدا و سیما به پیشنهاد معاون امور مجلس و استان های رسانه ملی "علی صادق مقدسی" را برای مدت سه سال به سمت مدیرکل صدا و سیمای مرکزمازندران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، مدیرکل جدید مرکز مازندران کارشناس ارشد علوم اجتماعی با گرایش مردم شناسی است.

تدریس در دانشگاه، دبیری سومین اجلاس جهانی صدا، مدیر مسئولی و سردبیری فصلنامه علمی، تخصصی رادیو و مدیرمسئولی فصلنامه نجوای فرهنگ، جزیی از فعالیت های علمی و فرهنگی صادق مقدسی محسوب می شود.

وی پیش از این رئیس مرکز تحقیقات رسانه ملی بوده است و مدیرکلی صدا و سیمای مرکز گلستان، قائم مقامی مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی، مدیرکلی طرح و برنامه و نظارت معاونت صدا و مدیرکلی پژوهش های رادیو از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان  به شمار می رود.

بنابر این گزارش، مراسم معارفه علی صادق مقدسی و تودیع بهرام حمیدی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است، امروز چهارشنبه اول بهمن در مرکز مازندران برگزار می شود.