جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

انتصاب مدیرکل نظارت و ارزیابی سیمای استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیرکل نظارت و ارزیابی سیمای استان ها


در حکمی رئیس مرکز سیمای استان ها، رضا علم الهدی را به سمت مدیرکل نظارت و ارزیابی استان های این مرکز منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، حبیب الله مازندرانی در این حکم با اشاره به سابقه و تجربه مدیریتی علم الهدی اظهار امیدواری کرده است وی با استفاده از تجربه و با همکاری مجموعه عوامل حوزه نظارت و ارزیابی در انجام امور محوله در چارچوب مطالبات ریاست سازمان موفق باشد.

رئیس مرکز سیمای استان ها در این حکم آورده است: از مدیران مرکز سیمای استان ها، مجموعه همکاران و معاونین سیمای مراکز انتظار می رود چون گذشته و با همکاری شایسته امور ارزیابی و نظارت بر برنامه بیش از گذشته استمرار یابد.

مدیرکلی مراکز آبادان، یزد، خوزستان و البرز ، همچنین مدیرکلی اخبار استان های معاونت سیاسی از جمله سوابق مدیریتی رضا علم الهدی می باشد.

وی پیش از این مشاور معاون امور استان ها بوده است.

alt

alt