جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

انتصاب مدیر بررسی و تطبیق طرح های سیمای استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیر بررسی و تطبیق طرح های سیمای استان ها

با حکم سید جواد مرادی،مدیر کل طرح و برنامه سیمای استان ها،یدالله قربانی به سمت مدیر بررسی و تطبیق طرح های آن اداره کل منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها،مدیر کل طرح و برنامه سیمای استان ها در حکم قربانی وی را فردی رسانه ای و آگاه به مسائل تولید دانسته است و اظهار امیدواری نموده تا با تلاش ،جدیت و همراهی همکاران در انجام امور محوله موفق باشد.

بنابراین گزارش، مدیریت روابط عمومی و مدیریت تولید اداره کل نماهنگ مرکز سرود و موسیقی از سوابق مدیریتی قربانی به شمار می رود.

alt