سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

انتصاب مدیر تامین برنامه و آرشیو مرکز سیمای استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیر تامین برنامه و آرشیو مرکز سیمای استان ها

انتصاب مدیر تامین برنامه و آرشیو مرکز سیمای استان ها


رئیس مرکز سیمای استان ها محمد باقر اعلمی را به عنوان مدیر تامین برنامه و آرشیو مرکز سیمای استان ها منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، سید عباس فاطمی در این  حکم آورده است با نظر به مراتب تعهد ، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیر تامین برنامه و آرشیو مرکز سیمای استان ها منصوب و بازنگری در شرح وظایف واحد و ارائه پیشنهاد جهت تسریع در فرآیند ها، گسترش مبادلات برنامه ای نظامند با شبکه سراسری شما ، گسترش مبادلات برنامه ای دو سویه و هدفمند با شبکه های سراسری و برونمرزی  ،تقویت ارتباط با آرشیو مرکزی سازمان و آرشیوهای مختلف شبکه ها با هدف باز تولید و استفاده بهینه از منابع موجود، تسریع در بهره برداری از نرم افزار جدول پخش (کنداکتور)تطبیقی مراکز استان ها ، تسریع در بهره برداری نرم افزار جامع برنامه های آرشیوی سیمای استان ها و....از اهم وظایف این مدیریت به شمار می آید.
در پایان این حکم از خدمات آقای جواد رضایی در طول تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی شده است.