سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

انتصاب مدیر جدید امور مالی معاونت امور استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیر جدید امور مالی معاونت امور استان ها

انتصاب مدیر جدید امور مالی معاونت امور استان ها

 

با حکم مدیر کل ذیحساب و امور مالی سازمان، محمد مهدی قادری به عنوان مدیر مالی معاونت امور استان ها منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اموراستان ها، شاکر طاهری ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان در این حکم ضمن اشاره به رعایت قوانین و مقررات جاری ؛ تنظیم و ارائه گزارش های جامع و به موقع از وضعیت مالی ، نظارت بر استفاده از منابع مالی در راستای اهداف و برنامه عملیاتی و اصلی معاونت ، توجه به سه رکن سرعت ، دقت و صحت در انجام امور مالی ، اهتمام ویژه به آئین رفتار حرفه ای و..... را از مهمترین وظایف مدیریت مالی برشمرد ه است .

درپایان این حکم از تلاش های احمد دهدشتی مدیر پیشین امورمالی معاونت امور استان ها تشکر و قدردانی شده است.