سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

انتصاب مدیر هماهنگی تولید،تامین و پخش مرکز سیمای استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیر هماهنگی تولید،تامین و پخش مرکز سیمای استان ها

با حکم رئیس مرکز سیمای استان ها ،رحمان فغان به سمت مدیرهماهنگی تولید، تامین و پخش این مرکز منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، عمران حیدری در این حکم با برشمردن اهم فعالیت های مدیریت هماهنگی تولید، تامین و پخش سیمای مراکز بر اجرای دقیق قوانین، مقررات دستورالعمل های ستادی مرتبط با حوزه مدیریت تاکید کرده است.

تهیه و تامین برنامه های مورد نیاز مراکز استان ها و شبکه شما، پیگیری و هماهنگی دریافت برنامه های تولیدی مراکز، ارسال به شبکه های مختلف، بازبینی، اصلاح و آماده سازی برنامه های خارجی برای پخش مراکز استان ها از مهمترین وظایف مدیریت هماهنگی تولید، تامین و پخش سیمای استان ها است.

alt