جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

انتصاب مدیر هماهنگی تولید و پشتیبانی صدای استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیر هماهنگی تولید و پشتیبانی صدای استان ها

انتصاب مدیر هماهنگی تولید و پشتیبانی صدای استان ها

طی حکمی از سوی مدیرکل صدای استان ها جمشید یزدانی به عنوان مدیر هماهنگی تولید و پشتیبانی صدای استان ها منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس و استان ها در این حکم به تقویت مشاکرت درون گروهی مراکز رادیویی استان ها در اشکال برنامه های زنده و تولیدی در حیطه ی تعاملی شدن رسانه های استانی، پیگیری تولیدات فاخر و سفارشات برنامه ای ستاد و مجموعه سازی آن به صورت فصلی جهت توزیع در کنداکتور شبکه های استانی در راستانی نفوذ رسانه ای، تامین محتواهای مناسب کاربردی و مورد نیاز صدای مراکز استان ها، برقراری تعامل مناسب با شبکه های سراسری و تقویت دو سویه ارتباطات برنامه ای و رصد و پیگیری جشنواره های ملی و بین المللی در موضوعات مختلف تاکید شده است.