سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

انتصاب مدیر پشتیبانی و خدمات معاونت امور استان ها - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب مدیر پشتیبانی و خدمات معاونت امور استان ها

ابوطالب عیسی آبادی، مدیرکل اداری و مالی معاونت امور استان ها، در حکمی هادی ربیعیان را به سمت مدیر پشتیبانی و خدمات آن اداره کل منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها، عیسی آبادی در حکم ربیعیان نظارت و کنترل دقیق بر مکانیزم خرید و تهیه ملزومات و تجهیزات، رسیدگی به امور رفاهی همکاران، ساماندهی اموال اداری و فنی و همکاری با واحدهای معاونت ها را برای بهبود روند امور پشتیبانی و خدماتی را خواستار شده است.

alt