جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

انتصاب معاون صدای مرکز خراسان جنوبی - صفحه محتوایی خبر

 

 

انتصاب معاون صدای مرکز خراسان جنوبی

با حکم محمد ثقفی، مدیر کل مرکز خراسان جنوبی، احمد محبی به سمت  معاون صدای مرکز خراسان جنوبی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، محبی از سال 1375 به عنوان تهیه کننده رادیو جذب سازمان شده و به عنوان سردبیر، ارزیاب ونویسنده مشغول به کار شده است.

مدیریت آرشیو صدا، مدیریت تولید صدا و مدیریت پخش صدا و سرپرستی معاونت صدا ی مرکز خراسان رضوی از سوابق مدیریتی وی به شمار می رود.

alt