جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل بودجه سازمان از مرکز قم - صفحه محتوایی خبر

 

 

بازدید مدیرکل بودجه سازمان از مرکز قم

زاکانی مدیر کل بودجه سازمان و هیئت همراه از مراحل ساخت و پیشرفت پروژه های فنی و عمرانی از جمله استودیوهای رادیویی و تلویزیونی، ساختمان آپلینگ، بخش های فنی و سایر واحدهای صدا و سیمای مرکز قم بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز قم، همچنین در جلسه ای که با حضور مدیر کل بودجه سازمان و مدیر کل و معاونین مرکز قم برگزار شد، وضعیت اعتبارات، پروژه های در دست اقدام، طرح های توسعه و همچنین مسائل و مشکلات مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

alt