جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل منابع انسانی سازمان از مرکز مازندران - صفحه محتوایی خبر

 

 

بازدید مدیرکل منابع انسانی سازمان از مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شبکه تبرستان، زینلی مدیرکل منابع انسانی سازمان صداوسیما درنشست بامدیرکل، معاونین ومدیران شبکه تبرستان که درسالن کنفرانس مرکز برگزارشد، با بیان این مطلب، به نقش و جایگاه نیروی انسانی تأثیرگذار دررسانه اشاره کرد وگفت: امروز رسانه ملی با وجود نیروهای مجرب، متخصص، دلسوز و وفادار به نظام به عنوان رقبای رسانه ای رسانه های بیگانه، مبین و مروج فرهنگ ناب اسلام محمدی است. مدیرکل منابع انسانی وجود نیروهای خلاق و مجرب را درشبکه تبرستان از امتیازات خاص و ویژه این مرکز یاد کرد وگفت: شبکه تبرستان با تعامل خوب در حوزه جذب منابع نیروی انسانی متعهد و متخصص توانست یکی از مراکز موفق سازمان باشد واین توفیقات زمینه ساز تعالی سازمان را فراهم ساخت. همچنین حمیدی مدیرکل شبکه تبرستان نیز دراین نشست، با اشاره به کارآمدی نیروهای متعهد درسازمان، تخصص گرایی و حرفه ای محور را از شاخصه ها وسیاست گذاری های سازمان در جذب نیروی انسانی دانست و گفت: سیاست سازمان درجذب نیروها باید به سمت جذب نیروهای متعهد، کارآمد، متخصص، حرفه ای وهنری باشد. وی وجود دانشکده صداوسیما را ازفیلترهای جذب نیروهای متخصص درمراکز دانست.

گفتنی است: مدیرکل منابع انسانی ومدیرامور تأمین نیروی انسانی و هئیت همراه از واحدهای مختلف مرکز بازدیدکردند.

 alt       alt