جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بازدید مدیرکل پشتیبانی صدا و تصویر از مرکز گلستان - صفحه محتوایی خبر

 

 

بازدید مدیرکل پشتیبانی صدا و تصویر از مرکز گلستان

مدیر کل پشتیبانی صدا و تصویر به همراه مدیر امور پشتیبانی و ویدیو سازمان، از صدا و سیمای گلستان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز گلستان در این بازدید یک روزه همتی مدیر کل پشتیبانی به همراه مرادی مدیر امور پشتیبانی سازمان از استودیو های تلویزیون شامل استودیو خبر، پخش و تولید و رادیویی شامل صدای فارسی، صدای برونمرزی، تولید فارسی، تولید برونمرزی و استودیو موسیقی و از واحد های سیار تلویزیونی و تدوین غیر خطی بازدیدکردند.

همتی در جلسه ای که با حضور مدیر کل مرکز، معاونین و مدیران فنی داشتند با توجه به بازدید قبلی که از مراکز انجام داده بودند، از رشد وضعیت فنی مرکز ابراز رضایت نمودند و همچنین قول مساعد در خصوص تجهیز واحد سیار رادیویی و دو استودیو رادیویی مرکز را دادند.  

alt