سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

با حکم دکتر دارابی؛ اعضای هیأت داوری آثار پژوهشی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز منصوب شدند - صفحه محتوایی خبر

 

 

با حکم دکتر دارابی؛ اعضای هیأت داوری آثار پژوهشی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز منصوب شدند

با حکم دکتر دارابی؛ اعضای هیأت داوری آثار پژوهشی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز منصوب شدند

 

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما، احکام اعضای هیأت داوری آثار پژوهشی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز را صادر کرد. 

 به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، دکتر علی دارابی در حکمی، اعضای هیأت داوران کمیسیون پژوهش (آثار پژوهشی) بیست و دومین جشنواره توليدات مراکز استان‌ها را منصوب کرد.  بر این اساس مهندس علیزاده به عنوان رئیس و دکتر مجید ملکی‌تبار، دکتر مسعود مطلبی، دکتر علیرضا پویا، دکتر محمد مهدی لبیبی، دکتر احمد عبدالملکی، دکتر علی رجب‌زاده طهماسبی و دکتر محمد فتحی‌نیا به عنوان اعضای هیأت داوری این کمیسیون انتخاب شده‌اند. 

در حکم دکتر دارابی خطاب به اعضای هیأت داوران کمیسیون پژوهش آمده است: امید است این جشنواره ضمن معرفی و کشف استعدادهای مراکز و ارزیابی وضع موجود، با ارائه الگوهای صحیح، مهندسی و مدیریت فرهنگی، چشم‌انداز مطلوبی را برای مراکز استان‌ها فراهم کند.