با من صنما

با من صنما


 
نام ترانه : با من صنما
 
شاعر : سعدی
 
خواننده : بابا ربیع
 
با من صنما دل یک‌دله کن        گر سر ننهم، آنگه گله کن
مجنون شده‌ام؛ از بهر خدا،        زآن زلف خوشت، یک سلسله کن
سی‌پاره به کف در چلّه شدی        سی‌پاره منم! ترک چله کن
مجهول مرو، با غول مرو        زنهار! سفر با قافله کن
ای مطرب دل زآن نغمهٔ خوش        این مغز مرا پُرمشغله کن
ای زهره و مه زان شعلهٔ رو        دو چشم مرا دو مَشعله کن
ای موسی جان، چوبان شده‌ای        بر طور برو، ترک گَله کن!
نعلین ز دو پا بیرون کن و رو        در دشت طُویٰ پا آبله کن
تکیه‌گه تو حق شد نه عصا        انداز عصا! وآن را یله کن
فرعون هَویٰ چون شد حَیَوان        در گردن او، رو زنگله کن
Loading the player...


رای شما
میانگین (11 آرا)
The average rating is 1.3636363636363635 stars out of 5.