جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

برترین رادیوهای استانی در سال 1391 معرفی شدند - صفحه محتوایی خبر

 

 

برترین رادیوهای استانی در سال 1391 معرفی شدند

در ارزیابی جامع عملکرد سالانه شبکه های استانی صدا، شبکه های استانی صدای کردستان، فارس و چهارمحال و بختیاری به ترتیب بیشترین امتیاز کارشناسان اداره کل صدای استان ها در سال 91 را کسب کردند.

مدیر کل صدای استان ها با اعلام این خبر افزود: رویکرد جدید اداره کل صدای استان ها پرهیز از نگاه تک بعدی و تمرکز بر ارزیابی جامع و همه جانبه فعالیت شبکه های استانی صداست، که برای اولین بار در سال 91 به مرحله اجرا گذاشته شد.

ابوالفضل معصومی فر در تشریح شیوه جدید ارزیابی شبکه های استانی گفت: فرآیند کلیه اقدامات و خروجی تولیدات شبکه های استانی رادیو که به نوعی با ارتقاء کیفی برنامه ها مرتبط است در قالب 14 شاخص کمی و کیفی تعریف شده به طور مستمر در طول سال مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرد و میانگین امتیاز شاخص های 14گانه هر شبکه استانی، جایگاه و رتبه آن شبکه را تعیین می کند.   

مدیر کل صدای استان ها با اشاره به مهمترین فاکتورهای کمی و کیفی مورد نظر در ارتقاء کیفی تولیدات شبکه های استانی صدا، برنامه ریزی محتوائی سالانه تولیدات، ارزیابی حرفه ای از حیث ساختار و محتوا، طراحی جدول پخش از حیث جذابیت شنیداری، توفیق در میزان جذب و رضایت مخاطبان، کیفیت حضور در جشنواره ها و مسابقات ملی و بین المللی، میزان دستیابی به تولیدات موفق و برنامه سازان برتر، تعامل و ارتباط برنامه ای با سایر شبکه های استانی و ملی .... را از جمله مهمترین شاخص های کمی و کیفی در ارزیابی سالانه شبکه های استانی رادیو عنوان کرد و با اظهار امیدواری نسبت به اثر بخشی بیشتر شیوه جدید نظارت و ارزیابی شبکه های استانی رادیو، تقویت انگیزه در برنامه سازان و مدیران شبکه های استانی و بروز خلاقیت های فردی وگروهی در تولید و پخش شبکه های رادیوئی استانی را از جمله آثار و نتایج مثبت این رویکرد دانست.    

alt