جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

برنامه ریزی صداوسیمای مرکز قزوین برای تولید و پخش برنامه با موضوع اقتصاد مقاومتی - صفحه محتوایی خبر

 

 

برنامه ریزی صداوسیمای مرکز قزوین برای تولید و پخش برنامه با موضوع اقتصاد مقاومتی

برنامه ریزی صداوسیمای مرکز قزوین برای تولید و پخش برنامه با موضوع اقتصاد مقاومتی

 

صداوسیمای مرکز قزوین امسال بیش از 12 هزار و 800 دقیقه برنامه ی رادیویی و تلویزیونی با موضوع اقتصاد مقاومتی تولید و پخش خواهد کرد.

بگزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین معاونت صدای این مرکز در قالب برنامه های رادیویی «ما می توانیم»، «کلبه مهر»، «روی خط باشید»، «پنجره شبانه» و «گفتمان» 5 هزار و 922 دقیقه برنامه ی رادیویی با موضوع اقتصادی مقاومتی تهیه، تولید و پخش خواهد کرد.

معاونت سیمای مرکز قزوین هم در چارچوب برنامه های «حذف و اضافه»، «روند»، «رنگ زندگی»، «شب های مینودری»، «بی حاشیه» و «باغچه خان بابا» 6 هزارو 910 دقیقه برنامه ی تلویزیونی با موضوع اقتصاد مقاومتی تهیه، تولید و پخش می کند.

همچنین معاونت خبر صداوسیمای مرکز قزوین 10 عنوان برنامه ی گفتگوی ویژه ی خبری و 27  عنوان گزارش تولیدی با موضوع شعال سال را در دستور کار قرار داده که امسال در این معاونت تهیه و تولید و پخش خواهد شد.

برنامه سازان صداوسیمای مرکز قزوین، در برنامه های تمهید شده با موضوع شعار سال با کارآفرینان برتر، فعالان عرصه ی صنعت، کشاورزی و خدمات دراستان گفتگو خواهند داشت و نیازها، موانع و مشکلات این طیف را در رسانه منعکس خواهند کرد.

همچنین رسانه استان در برنامه های اجتماعی خانواده نیز اقدام به تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در خانواده و نقش آن در زندگی روزمره خواهد نمود.