جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری بیش از 34 دوره آموزشی در مرکز خراسان شمالی - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری بیش از 34 دوره آموزشی در مرکز خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی در سال 90 بیش از 34 دوره آموزشی به همت واحد آموزش و پژوهش مرکز برای مدیران و کارکنان مرکز برگزار شده است .

این دوره های آموزشی در بخشهای مختلف  ویژه مدیران شامل مدیریت استرس ، مدیریت برنامه ریزی ، آشنایی با شیوه های برنامه ریزی و راهبردی مخاطب شناسی و .... حوزه سیما شامل تدوین غیر خطی، کارگردانی، نور و تصویر برداری و ..... حوزه صدا شامل گویندگی، قصه گویی در رادیو و....حوزه خبر شامل تدوین خبر، خبرنگاری و گزارشگری، گویندگی خبر و ...حوزه فنی شامل آموزش سوئیچر ماتریس 32*32  ، CCNA و .... برگزار شده است .

این دوره های آموزشی که در آن همکاران بخش های مختلف مرکز شرکت کردند با حضور اساتیدی از تهران در استان برگزار شد. افزایش دانش مدیران و کارکنان، ارتقاء کیفیت تولیدات مرکز، آشنایی با به روز ترین دانش های برنامه سازی و مدیریتی و فنی از اهداف برگزاری این دوره ها بوده است.

alt

alt