سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

برگزاری دورهای آموزشی در مرکز خراسان رضوی - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دورهای آموزشی در مرکز خراسان رضوی

برگزاری دورهای آموزشی در مرکز خراسان رضوی

برگزاری دورهای آموزشی در مرکز خراسان رضوی

یک دوره آموزشی با عنوان « نویسندگی رادیویی »  به مدرسی کامران کاظم زاده از مدرسان اداره کل آموزش سازمان  در مرکز خراسان رضوی  با 18  ساعت آموزش  برگزار شد.

مخاطب و انواع مخاطب به لحاظ ذهن و زبان، راهبرد و کاربرد و نقش آن در نویسندگی، شیوه های پروردن معانی در متن رادیویی، طراحی محتوایی برای نویسندگی فرهنگی، طراحی و شگردهای خنده سازی و طنز نویسی، سوژه یابی و برجسته سازی سوژه از موضوعات مطرح شده در این دوره بوده است.

این دوره برای مشاغل تهیه کننده، نویسنده،ویراستار، گوینده، گزارشگر و ارزیاب برنامه برگزا شد.  

 همچنین یک دوره آموزش، آزمون زبان فارسی به مدرسی آقای امید جلوداریان از مدرسان اداره کل آموزش سازمان به مدت دوروز ( 16 ساعت ) در ساختمان رضوان مرکز خراسان رضوی برگزار شد.

در این دوره آموزشی اهم مباحث آموزش زبان فارسی، ویرایش زبانی در متون گفتاری و نوشتاری برنامه ها و ... به همکاران داوطلب آزمون زبان فارسی ارائه شد.