جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آشنایی با فرستنده های دیجیتال در مرکز کرمان - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دوره آشنایی با فرستنده های دیجیتال در مرکز کرمان

یک دوره ی آموزشی برای آشنایی بیشتر همکاران فنی با عملکرد فرستنده های دیجیتال و واحد سیار تلویزیونی از سوم تا هفتم آبان ماه به مدت 40 ساعت در صدا و سیمای مرکز کرمان برگزار شد.

آقایان فعالیت، عسکری و آزادگان و خانم فاطمه امام جمعه مدرسان این دوره بوده اند.

شایان ذکراست این دوره آموزشی به همت واحد آموزش و پژوهش مرکزکرمان با هدف ارتقاءدانش همکاران واحد فنی برگزار شد .

alt