جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری دوره آموزشی«مدیریت دانش » ویژه معاونین و مدیران مرکززنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

برگزاری دوره آموزشی«مدیریت دانش » ویژه معاونین و مدیران مرکززنجان

برگزاری دوره آموزشی«مدیریت دانش » ویژه معاونین و مدیران مرکززنجان

 

دوره آموزشی مدیریت دانش ویژه مدیران در مرکز زنجان برگزار شد .

در این دوره آموزشی که به همت اداره کل آموزش سازمان  و امور آموزش مرکز برگزار شد مباحث و موضوعاتی از قبیل آشنایی و رویکرد تجربه نگاری، کمک به مدیران سازمان برای پی بردن به ماهیت و ارزش دانش سازمان نهفته در زوایای تجارب آنها  و ... ارائه شد .

دوره آموزشی «مدیریت دانش »  به مدت 8ساعت روز سه شنبه  13 آذرماه با حضور دکتر مفاخری در محل صداوسیمای مرکز زنجان برگزار شد.